U kunt zich bij ons aanmelden per email. In een telefoongesprek bekijken wij dan samen met u of u bij ons aan het goede adres bent en hoe wij u met uw klachten kunnen helpen. In dit gesprek proberen wij een inschatting te maken welke behandelaar en behandelwijze het beste aansluiten bij uw klachten en wensen. Op grond hiervan maken we dan een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intake gesprek vormt in de regel de start van de behandeling.

Behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijnsbehandeling) is een langerdurende behandeling voor meer complexe problemen waar vaak verschillende klachten uit voortkomen. Ook loopt iemand vaak al gedurende een langere periode vast op meerdere levensgebieden. U kunt denken aan terugkerende depressieve perioden, waar medicatie door een arts voorgeschreven onvoldoende werkt en waardoor bijvoorbeeld ernstige emotionele, werk-, relatie- en sociale problemen ontstaan. Vaak ontwikkelt iemand naast de depressieve klachten dan ook angst- en/of dwangklachten, eetproblemen en/of lichamelijke klachten.

Binnen de Gespecialiseerde GGZ werken wij met behandeltechnieken vanuit een cliëntgericht integratief perspectief. EMDR en schemagerichte therapie behoren tot het aanbod. Wij bepalen in overleg met u de indicatie daarvoor. De therapeutische relatie staat centraal. Deze staat voor een veilige omgeving waarbinnen de cliënt zijn of haar eigen kwetsbaarheden, valkuilen, zich herhalende (gedrags)patronen, maar ook de eigen kwaliteiten en vaardigheden kan ontdekken. Hierdoor zal de cliënt meer zelfvertrouwen krijgen, steviger in zijn of haar schoenen komen te staan, beter in staat zijn om grenzen te bewaken en daarmee minder kwetsbaar te worden voor nieuwe of zich herhalende klachten en problemen.

Beroepsgeheim

Iedere geregistreerde klinisch psycholoog/psychotherapeut heeft een beroepsgeheim. Er zal dan ook nooit inhoudelijke informatie over de behandeling aan derden verstrekt worden zonder uw schriftelijke toestemming.

Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft over de behandeling of over uw behandelaar, kunt u dat met de behandelaar bespreken. Indien dat niet naar uw wens verloopt kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LvvP.

Wachttijd voor intake en behandeling

De wachttijd wordt in overleg met u bepaald.

Crisisbeleid

In geval van crisis buiten kantooruren wordt u verzocht contact op te nemen met de huisarts.