Voor 2024 hebben wij contracten afgesloten met, ASR, Caresq, CZ, DSW, ONVZ, Zorg en zekerheid, Salland, VGZ en Zilveren Kruis. Dat betekent dat wij de behandelkosten direct bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.Overleg altijd met uw behandelaar voor u overstapt van zorgverzekeraar! Niet alle zorgverzekeraars geven voldoende budget om iedereen te kunnen helpen.


Indien u niet verzekerd bent bij één van bovenstaande verzekeraars, zullen wij bij u de kosten voor de geleverde dienst in rekening brengen. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden of u deze kosten bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Wij krijgen van uw zorgverzekeraar een percentage van het NZA tarief.

Voor no-show wordt het NZA tarief gehanteerd, dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Er geldt geen eigen bijdrage, behalve het wettelijk eigen risico.

Voor alle behandelingen geldt dat een aanspraak op uw eigen risico gemaakt wordt. Het eigen risico is in 2024 vastgesteld op €385.-.

Voor vergoeding van de behandelkosten door de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of een GGZ-behandelaar. In deze verwijsbrief moet expliciet staan of u verwezen wordt naar de  Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts kan indien gewenst met iemand van psychotherapiepraktijk Ardon overleggen over de specifieke verwijzing.